Skip to main content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens van klanten worden opgeslagen?
 • bedrijfsnaam;
 • naam contactpersoon;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;
 • website;
 • wat en hoeveel is geleverd;
 • welk BTW-tarief is gehanteerd;
 • betreft het een product of dienst.
Welke gegevens van leveranciers worden opgeslagen:
 • (bedrijfs)naam;
 • contactpersoon;
 • adres, postcode, woonplaats, en eventueel telefoonnummer;
 • IBAN en het BTW-nummer (indien BTW is verlegd);
 • wat en hoeveel is gekocht;
 • wanneer is gekocht;
 • welk BTW-tarief is gerekend;
Bijzondere persoonsgegevens

Deze worden niet door Caro Grafico bijgehouden of opgeslagen.

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Het doel van het opslaan van deze gegevens is:

 • het als gebruiker kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst;
 • het als gebruiker kunnen genereren van facturen die aan de wettelijke alsook bovenwettelijke eisen voldoen;
 • het als gebruiker opstellen van rapportages zoals de aangifte omzetbelasting, de verlies- en winstrekening en de balans;
Privacy

Met betrekking tot alle data welke wordt opgeslagen, verklaart Caro Grafico het volgende.

 • Caro Grafico voert geen bewerking en/of analyse uit van de gegevens zonder instemming en medeweten en niet buiten het zicht van de gebruiker om;
 • alle data van de klant en leverancier dient alleen ten behoeve van de administratie van Caro Grafico;
 • elke vorm van analyse en datamining voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;
 • elke vorm van doorverkoop/beschikbaarstelling van data voor commerciële, statistische of wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;
 • de klantgegevens worden niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen van Caro Grafico;
Waar worden de gegevens bewaard?

De boekhouding staat online op servers (van Acumulus boekhoudprogramma) in een beveiligd Nederlands datacenter. De applicatie wordt gehost op eigen servers in Nederland. Er wordt geen gebruik gemaakt van buitenlandse proprietaire cloud-software en/of opslag om elke vorm van (heimelijke) inzage door (buitenlandse) overheden en/of grote softwarebedrijven te voorkomen.
Daarnaast bewaar ik offertes en facturen op mijn eigen computer, waarvan ik ook een papieren versie bewaar.

Periode van bewaren

De administratie wordt 10 jaar bewaard nadat er er geen zaken meer worden gedaan tussen Caro Grafico en de klant. Na deze periode wordt de administratie vernietigd zowel online als op papier.
Caro Grafico verricht zelf onderhoud aan computer en opslagschijven en zorgt voor beveiliging daarvan.

Uw gegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens Caro Grafico precies van u heeft? Vraag dan gerust een overzicht bij mij op. U mag mij ook vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar caro@carografico.nl, dan maak ik het voor u in orde.